Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Δυνατότητα μεταφορών με πλήρη φορτία (full truck) σε ανταγωνιστικές τιμές. Διανομή πόρτα πόρτα (door to door) και παραδόσεις στις ώρες που επιθυμεί ο πελάτης. Μεταφορές από και προς όλη την Ελλάδα με παραλαβή από τις εγκαταστάσεις του πελάτη. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (στην φορτοεκφόρτωση). Αξιόπιστα φορτηγά δημόσιας χρήσης που πληρούν όλες τις προδιαγραφές. Άμεση και Γρηγόρη εξυπηρέτηση. Ασφαλή μεταφορά.  

Εξοπλισμός – Ποιότητα

Τα οχήματα μας είναι άρτια εξοπλισμένα με δίπλα ψυκτικά μηχανήματα, κινητά χωρίσματα, για ταυτόχρονη μεταφορά προϊόντων (3) τριών διαφορετικών θερμοκρασιών (ξηρό φορτίο-συντήρηση-κατάψυξη), υδραυλικές πόρτες, ηλεκτρονικό καταγραφικό θερμοκρασίας τελευταίας τεχνολογίας.  

Διαθέτουμε

Διαξονικά φορτηγά (ψυγεία) χωρητικότητας από (8) οκτώ έως (15) δεκαπέντε παλετών. Τριαξονικά φορτηγά (ψυγεία) χωρητικότητας (18) δεκαοκτώ παλετών. Επικαθήμενα φορτηγά (ψυγεία) χωρητικότητας (33) τριάντα τριών παλετών.